ČeštinaEnglishItalian

Zde si můžete rezervovat on-line prohlídku Luteránské modlitebny.

Námět na obrázkové malby vychází od Virgila Solise Biblische Figuren z r. 1568. Apokalypsa se nachází v DOMĚ U GIORDANŮ ve Slavonicích, Horní nám. 517, na jihu České Republiky.

Apocalypsa S. Jana Theologa

Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci mají se díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, sluzebníku svému Janovi.

affresco Apocalisse 11 Sv. Jan Evangelista leží mezi sedmy svícny a zjevuje se mu Kristus. Kolem pravé ruky se třpytí sedm hvězd a v ústech drží meč.
affresco Apocalisse 13 V trůně sedí Bůh, po jeho bocích jsou čtyři evangelické symboly LEV, OKŘÍDLENÝ ČLOVĚK, BÝK A OREL. V klíně Boha je opřen OBĚTNÍ BERÁNEK a hned vedle Beránka PEČETNÍ KNIHA, z níž vycházejí pečetě. Kolem trůnu se sejde 24 starců.
affresco Apocalisse 12 Otevře se čtvrtá pečeť. Z dýmu a kouře vyjíždějí čtyři Apokalyptičtí jezdci.
affreschi Apocalisse 17 Otevře se pátá pečeť. Očista těl v nebi a oblékání bílých plášťů.
affresco Apocalisse 16 Otevře se šestá pečeť. Hvězdy padají na zem, nebe se schová jako kniha, králové a bohatí se schovají v jeskyni a vyzívají hory a skály, aby padly na ně, a tím je ukryli před Bohem.
affresco Apocalisse 15 Otevře se šestá pečeť. Čtyři andělé, stojící ve čtyřech úhlech země, držící čtyři větry, na výzvu od pátého anděla, zastavují čtyři větry, aby se zastavily a nevály.
affreschi Apocalisse 14 Otevírá se sedmá pečeť. Za soudnou truhlicí se sejde sedm andělů trubačů, další anděl vyvolává WE WE We (běda, běda, běda) Na fresce vytrubují čtyři andělé trubači. Jeden anděl naplnil kadidelnici ohněm a svrhl ji na zem. Padají kroupy z beránčí krve a vznítí se třetina země.
affreschi Apocalisse 6 Padá hořká hvězda páně do třetiny vod, aby z hořkly vody, paty anděl troubí, ze studnice vychází kobylky se zlatými korunkami na hlavách, tělem připomínají štíry a štípou tetinu lidstva.
affreschi apocalisse 5 Šestý anděl troubí. U Eufratu se roztahují čtyři druhy andělských vojsk (andělé jsou oděni v zelené, hnědé, černé a bílé barvě) Anděl oděný v bílém sedí na koni ze lví hlavou, jeho ocas je jako štír.
affreschi Apocalisse 7 Sedmý anděl troubí. Anděl oděný obláčkem stojí jednou nohou na zemi, druhou nohou na řece, kolem obličeje září sluneční zář. Anděl předává Sv. Janovi Pečetní knihu (bez pečetí), aby ji Sv. Jan snědl. V ústech ucítí sladký život jako med, v žaludku hořký život jako pelyněk.
affreschi Apocalisse 3 affresco Apocalisse 4

XI. kap. 11, odst. 1 - 7

Dva svědkové svědčí proti Satanovi (Satan je ve formě krokodýla). U Giordanů má Satan na hlavě papežskou TIARU. Svědek v bílém plášti představuje Lutera, druhý svědek Kalvina.

affresco Apocalisse 18

XII. kap. 12

Na půlměsíci stojí rodící žena. Před ní stojí sedmihlavý drak s deseti rohy. Chce zničit jak dítě, tak i ženu. Bůh posílá dva anděly, aby odnesli dítě v božském rouše přímo k Bohu a draka svrhne Archanděl do moře.

affresco Apocalisse 19

XIII. kap. 13

Drak se z moře zmátoží a hned představuje sílu velikou jako sedm hor. Za horami vykukuje silný satan.

affresco Apocalisse 20

XIV. kap. 14

V okamžiku, kdy obětní Beránek přijde do nebes, Bůh vyšle tři anděly, aby svrhli Babylonskou věž.

affresco apocalisse 1

XV. kap. 14, odst. 16, 19, 20

Likvidace Babylonské úrody a vina.

affresco Apocalisse 2

VI. kap. 16, odst. 1 - 4, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19

Andělé rozlévají sedm kýblů božského hněvu.
Na svět: na zem, vyvrhnou se z lidu škodlivé vředy.
Na moře: duše živá vymře v moři.
Na řeky: studnice vod se promění v krev.
Na slunce (vlevo, nahoře): lidské zlo bude spáleno ohněm.
Na šelmu: drak se promění v žábu.
Na řeku Eufrates: ta vyschne po válce a od východu se otevře cesta pro Krále.
Na vítr: lidé na zemi budou cítit zemětřesení.

affresco Apocalisse 10

XVII. kap. 17

Hrozné odsouzení Babylonské nevěstky, jež sedí na šelmě. Nevěstka v ruce drží dvě číše horkého vína, které vypije, aby se její duše očistila. Jenomže se s ní nic nestane.

affresco Apocalisse 9

XVIII. kap. 18, odst. 1-3

Upálení Babylonské nevěstky, chytne celé město. Co neshoří, to zboří kruhovým kamenem. V popředí fresky jsou zoufalé postavy, jež představují renesanční oblečení.

XIX. kap. 19, odst. 11

V nebi se na koni projíždí Beránek s Andělem a na Zemi drak si zlostí kouše jazyky.

XX. kap. 20, odst. 1

Život na nebi veselý, na zemi smutný.

affreschi Apocalisse 8

XXI. kap. 2

Dračí duši chtějí připoutat nad propastí, ale pak ji rovnou do ni svrhnou, aby nikomu neublížila.

XXII.

Sedm dračích hlav se promění v sedm hor, z nichž ukazuje Sv. Jan s andělem na Nový Jeruzalém.

 

zpracovano z BIBLE SVATÁ, aneb VŠECKA SVATÁ PÍSMA STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA
KRALICKÝ TEXT Z ROKU 1613, OPRAVENÝ PODLE PŮVODNÍCH TEXTŮ
BIBLICKÉ DÍLO V ČSSR, V PRAZE 1969